FrontRow – ett hjälpmedel för alla i klassrummet

FrontRow To Go är ett ljudutjämningssystem för skolor som förbättrar ljudmiljön [...]