Vår nya adress är från och med 1 juli Karl Johansgatan 42, 414 59 Göteborg!

Paket levereras till Karl Johansgatan 36.